Algemene Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

RUUBY’S WORLD

1. Identiteit van de ondernemer

Rudy Heemskerk onder naam van: Ruuby’s World

Vestigingsadres;
Veerpolder 59
2361 KZ Warmond
Nederland

Retourzendingen adresseren aan:
Ruuby’s World
Veerpolder 59
2361 KZ Warmond
Nederland

E-mail adres: info@ruubysworld.nl
Telefoon nummer: 06-29758991
Btw-identificatienummer: NL225976572B01
Kvk nummer: 75223104

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop, offerte of opdracht tussen de klant en Ruuby’s World.
2.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een goedkeuring door Ruuby’s World. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
2.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

3. Prijzen van producten en offertes

3.1 De offertes opgesteld door Ruuby’s World zijn altijd vrijblijvend.
3.2 Op het moment dat er een wijziging plaatsvindt in een offerte of bestelling terwijl deze al geaccordeerd is door de klant, zal deze wijziging opnieuw moeten worden goedgekeurd door de klant en Ruuby’s World.
3.3 Op het moment dat er werk ontstaat tijdens een opdracht dat meer is dan de gestelde uren op de offerte, zal er een uurtarief gelden van 20 euro per uur excl. BTW. Dit zal altijd in overleg met de klant zijn.
3.4 Ruuby’s World heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
3.5 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de toekomst.

4. Rechten en plichten

4.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat er een akkoord is door de klant. Deze dient zwart op wit te staan. Zodra deze akkoord is zal Ruuby’s World beginnen aan de opdracht.
4.2 Zowel de klant als Ruuby’s World dient zich te houden aan de rechten en plichten die de overeenkomst met zich meebrengen.
4.3 Zowel de klant als Ruuby’s World hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Ruuby’s World kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

5. Opdrachten

5.1 Wanneer de klant specifieke wensen heeft voor een ontwerp, is de klant verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.
5.2 De klant geeft Ruuby’s World het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken, maar mag deze niet aan andere partijen doorgeven.
5.3 Ruuby’s World zal de opdracht uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht zo snel mogelijk uit te voeren. De mogelijkheid bestaat om een schatting te geven van een uiterlijke einddatum
5.4 Ruuby’s World is niet verantwoordelijk voor fouten in het eindontwerp. Zodra het ontwerp in een conceptversie is goedgekeurd, is de klant hiervoor verantwoordelijk. Het is daarom van belang dat de eindgebruiker de gegevens op het ontwerp goed controleert op juistheid en volledigheid.

6. Leveringen
6.1 Het eindproduct wordt gezien als het beschreven product op de offerte.
6.2 Levertijden worden van tevoren vastgelegd tussen de klant en Ruuby’s World. Deze zijn afhankelijk van de opdracht.
6.3 Ruuby’s World heeft als doel om producten zo snel mogelijk af te leveren. Op het moment dat niet haalbaar is door welke reden dan ook, laat Ruuby’s World dit schriftelijk aan de klant weten.
6.4 Het officiële eindproduct wordt pas aangeleverd op het moment dat het volledige bedrag van de offerte is overgemaakt.

7. Betalingen

7.1 Er geldt een betalingstermijn van 20 dagen nadat de offerte is goedgekeurd door de klant en Ruuby’s World, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
7.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% kosten in rekening gebracht per verstreken termijn.

8. Annulering

8.1 Wanneer de klant een opdracht annuleert, zal Ruuby’s World de gewerkte uren a € 20,- per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerp.
8.2 Als het proces van het drukwerk, indien hier sprake van is, in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Ruuby’s World is niet aansprakelijk voor iedere schade die veroorzaakt wordt uit het kwijtraken, beschadigen of foutieve bezorging van de producten. Ruuby’s World sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
9.2 Ruuby’s World is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

10. Overmacht
10.1 Overmacht bestaat wanneer de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de klant of Ruuby’s World zoals het niet willen mee werken van drukkerijen, stakingen, storingen enzovoorts. Dit zijn zaken waarop Ruuby’s World geen invloed kan uitoefenen. Ruuby’s World zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

11. Privacy
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ruuby’s World gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
11.2 Alle informatie dat verstrekt wordt voor het uitvoeren van een opdracht zal met zorg bewaard worden.
11.3 Voor Ruuby’s World is het toegestaan om de gemaakte ontwerpen te publiceren op sociale media of de website met promotie als doel. Dit recht wordt verschoten wanneer de klant hier bezwaar tegen heeft.

12. Auteursrecht
12.1 Op alle ontwerpen van Ruuby’s World rust auteursrecht. De ontwerpen van Ruuby’s World mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gepubliceerd worden door een andere partij dan waar deze voor bedoelt was, tenzij er toestemming is van Ruuby’s World.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Ruuby’s World (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.